Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salicylate nedir?

salicylate : n. biochem. Salisilik asidin tuzu, salisilat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibal : n. Yamyam.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


kyphos : n. Kambur.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


oophorostomy : n. Yumurtalık kisti içinde drenaj maksadı ile delik açılması.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.