Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salicylate nedir?

salicylate : n. biochem. Salisilik asidin tuzu, salisilat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


cystology : n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


forehead : n. Alın.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


phrenologist : n. Frenolojist.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


income : n. Vücuda giren gıda.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


orthuria : n. Normal işeme.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


persecution : n. Eziyet, işkence.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.