Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salicylanide nedir?

salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


isochronal : a. See: isochronic.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


margo : n. (pl. margines). See: margin.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


pedunculated : a. Saplı.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.


radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.