Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salicylanide nedir?

salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conation : v. Arzu etmek, dilemek.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


geophagia : n. See: geophagism.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


hymenotomy : n. Himen ameliyatı.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


iontotherapy : Vücut dokularına deriden geçirilen elektrik akımı aracılığıyla iyon sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen iyon tedavisi.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


ruthenium : n. biochem. Ru kembolü ile bilinen, atom no:44 ve atom ağırlığı: 101.1 olan kimyasal element, rutenyum.