Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salicylamide nedir?

salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


purpura : n. Deri ve muzokalardaki küçük kanamalar, purpura (purpura hemorrhagica veya Werlhoff hastalığı).


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.