Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

salicylamide nedir?

salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


drowning : n. Suda boğulma.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


hand : n. El, manus.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


infancy : n. Hayatın ilk iki yılını kapsayan bebeklik devresi, bebeklik çağı.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.


pyarthrosis : n. Herhangi bir eklem boşluğunda cerahat bulunması.