Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salicylamide nedir?

salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


loosen : v. İshal vermek.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.