Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salicin nedir?

salicin : n. biochem. Söğüt ve kavak ağaçlarının kabuk ve yapraklarından çıkarılan ve ilaç için kullanılan bir tuz (C13H18O7).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convex : a. Dışbükey konveks, convexus.


duodenectomy : n. Duodenumun ameliyatla çıkarılması.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


lymphadenogram : n. Lenfadenografi yolyla elde edilen röntgen filmi.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


peracidity : a. Aşırı asidite.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


sclerodermitis : n. Cilt (deri) iltihabı ve sertleşmesi, skelrodermit.


sclerotherapy : n. Sertleştirme tedavisi, variköz venler içine pıhtıl oluşturucu madde enjeksiyonu suretiyle yapılan tedavi.


sib, sibling : n. 1. Aynı ana ve babadan olan çocuk grubu; 2. kız veya erkek kardeş.


spray : n. 1. Serpinti, ince toz halinde serpilen su v.s.; 2. Vaporizatör ile püskürtülen ilaç v.s.; 3. Vaporizatör.


syntropic. : n. 1. Aynı tarafa eğilmiş, aynı tarafa yönelmiş.