Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

salicin nedir?

salicin : n. biochem. Söğüt ve kavak ağaçlarının kabuk ve yapraklarından çıkarılan ve ilaç için kullanılan bir tuz (C13H18O7).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


flathead : a. Yassı kafa.ı


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


fragilitas : n. Se: fragility.


tension : n. Gergenlik, damarlar içinde dolaşan kanın duvara yaptığı baskı, tansiyon.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


intra-articular : a.Eklemiçi.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.