Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salbutamol nedir?

salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


inosite : n. See: inositol.


mammotrophic : a. See: Mammotropic.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


myo : pref. Adale, kas.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


precipitophore : n. biochem. Presipitinin etkin kısmı.


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.


retrolingual : a. Dilardı.


sitotropism : n. Gıda tesiri ile alınan cevap.