Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salbutamol nedir?

salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collyrium : n. Göz banyosu.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


eversion : n. ters dön(dür)me.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


postcordial : a. Kalb arkasında.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.