Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salbutamol nedir?

salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


circumcorneal : a. Kornea çevresinde.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


germination : n. Filizlenme.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


record : n. Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt.


residual : n. Kalan, artan.


stetho- : pref. See: Steth.