Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

salbutamol nedir?

salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


fibrogen : See: Fibrinogen.


homilophobia : n. Öğütten özellikle dinsel öğütlerden aşırı korkma.


isoxuppine : n. Çevresel damar genişletici ve spazm çözücü.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


opercular : a. Operculum'a ait.


ophthalmomyitis : n. Gözküresini hareket ettiren kasların iltihabı.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


periorbit : n. See: periobita.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


photic : a. Işığa ait.