Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eccyesis : n. Dış gebelik.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


schlemm's canal : n. Skleranın iç tarafında ve korena ile birleştiği yerin yakınında yer alan lenfatikovenöz bir kanal.