Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


diaphoresis : n. Ter, terleme.


impressio : n .See impression.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


mulage : n. Balmumu, parafin, alçı gibi maddelerle bir organın modelini yapma, mülaj.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


ovicapsule : n. Graaf folikülünün iç tabakası.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.