Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


encarditis : n. See: Endocarditis.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


glossoplasty : n. Dilin plastik ameliyatı.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.