Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


corotomy : n. Korneayı kesme ameliyatı.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


rhodopsia : n. Kırmızı görme, rodopsi


ring : n. 1. Halka; 2. Dairesel (halkası) organ.


sialolithotomy : n. Salya çıkarma ameliyatı.


somatochrome : n. Protoplazması kolay boyanan sinir hücresi, somatorom.


spatium : n. (pl. spatii), See: Space.