Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


fragilitas : n. Se: fragility.


gargarism : n. gargara.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


papillous : a. See: Papillose.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.