Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salacity nedir?

salacity : n. Kuvvetli cinsel arzu, şehvetlilik, şehvet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


dentifrice : n. Dişleri temizlemek için kullanılan diş macunu, tozu veya suyu.


desiccation : n. Kurutma.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


endopathy : n. İç sebeplerden doğan hastalık.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


flaxseed : n. Keten tohumu.


ganglioglioma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden gliyom.


hematin : n. biochem. Hemoglobinin erimesinden meydana gelen koyu lacivert bir madde (C34H32N4O4FeOH).


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


planuria : n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


scleronychia : n. Tırnakların kalınlaşıp sertleşmesi.