Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

salacity nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

salacity : n. Kuvvetli cinsel arzu, şehvetlilik, şehvet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethol : n. Cerrahide, eklampside obstetrik amnezide ve tetanozda kullanılan anestezik bir madde.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


maturity : n. Olgunluk hali.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.