Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sal nedir?

sal : n. biochem. Tuz.

sal ammoniac : biochem. Amonyum klorür.


sal soda : biochem. Amonyum karbonat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancroid : a. Kanser gibi.


cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


colo(u)r : n. 1. Renk; 2. Boya.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


depilatory : a. Kıl döken.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


furunculous : a. Çıbanlı.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hemicraniosis : n. Kafa kemiği ve yüzün tek tarafının (yarısının) aşırı büyüklüğü.


ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.