Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sal nedir?

sal : n. biochem. Tuz.

sal ammoniac : biochem. Amonyum klorür.


sal soda : biochem. Amonyum karbonat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


fibromatosis : n. 1. Bağ dokusu artımı, tümöre benzer yumru oluşturmak üzere belli bir kısımda bağ dokusu hücrelerinin hiperplazi göstermesi; 2. Çok sayıda fibromların oluşması ile belirgin durum.


groove : n. oluk.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


stigmatization : n. Stigma oluşumu.


supracerebral : a. Beyin (cerebrum) üstünde.


syndactylus : n. El veya ayak parmaklarında yapışıklık gösteren kişi.


syngenic : a. Doğuştan, doğuştan var olan, konjenital.


syring(o) : pref. 1. Boru; 2. Çatlak, fistül.


temporozygomatic : a. Şakak kemiği ve zigomatik kemikle ilgili.