Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sago nedir?

sago : n. Hint irmiği, palmiye ağacından çıkarılan nişasta, sago.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


cyanoderma : n. Cildin mavi renk alması.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.