Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sagittal nedir?

sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.

sagittal suture : Her iki parietal kemiğin birleşme yerlerinde medana getirdikleri hareketsiz eklem.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hipernation : n. Bazı hayvanların kış uykusu.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


inoculable : a. Aşılanabilir.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.