Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sage nedir?

sage : n. "Salvia oficinalis" adlı bitkinin kurutulmuş yaprakalrı, ada çayı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


proctocystotomy : n. Mesane taşını rektum yolu ile çıkarma ameliyesi, proktosistotomi.


prominentia : n. See: Prominence


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.


retrocedent : a. Geriye giden.