Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sage nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sage : n. "Salvia oficinalis" adlı bitkinin kurutulmuş yaprakalrı, ada çayı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


sepsis : n. Mikrop toksinlerinin kana karışması ile meydana gelen klinik tablo, sepsis.


sympatheticomimetic : a.Sempatetik sinir sistemi'nin aksine sahip, sempatetik sinir sisteminin uyarılmasından meydana gelen etkilere benzer etkiler meydana getiren ilaç.