Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

safranophil nedir?

safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certification : 1. Bildirilmesi zorunlu bir hastalığı gerekli yerlere bildirme; 2. Belli bir dalda uzmanlaştığına dair belge kazanam; 3. Hastayı zorunlu olarak akıl hastanesine yatırma.


cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


periurethral : a. Uretrayı saran.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


prelaryngeal : a. Larenks önünde.


primipara : n. 1.İlk defa olarak doğurankadın; 2. Yalnız bir çocuk doğurmuş olan kadın, primipar.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.