Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

safranophil nedir?

safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canine : n.&a. 1. Köpek (azı) dişi, dens caninus; 2. Köpek dişine ati.


cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


sanguinolent : a. Kanlı.