Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

safranophil nedir?

safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


erythematous : a. Eritemli.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


lake : n. & v. 1. Mora çalan koyu kızıl boya; 2. Eritrositlerden hemoglobini ayırmak.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


melomelus : n. Fazla sayıda kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.