Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

safranine nedir?

safranine : n. kömür katranı boyası, sarfanın (Özellikle mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.