Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

safranine nedir?

safranine : n. kömür katranı boyası, sarfanın (Özellikle mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


dispensary : n. Dispanser.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


subnormal : a. & n. 1. Normalden aşağı (özellikle zekaca); 2. Normalden aşağı kimse.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


prescribe : v. 1. Tavsiye etmek vermek (ilaç v.s.); 2. Reçete yazmak.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


rachidial : a. Omurga ile ilgili.