Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

safranine nedir?

safranine : n. kömür katranı boyası, sarfanın (Özellikle mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canine : n.&a. 1. Köpek (azı) dişi, dens caninus; 2. Köpek dişine ati.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


osteorathrosis : n. İltihapsız kronik dejeneratif artrit.


pang : n. Şiddetli ağrı.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.