Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saffron nedir?

saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


hemopleura : n. See: Hemothorax


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.


pseudomembranous : a. 1. Yalancı zarla ilgiili; 2. Yalancı zar gösteren, yalancı zarla örtülü; 3. Yalancı zar niteliğinde, yalancı zara benzeyen.


repositioning : n. See: Reposition.