Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saffron nedir?

saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deleterious : a. Vücuda zararlı, toksik.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


enterosepsis : n. Barsak muhteviyatındaki mikroplar veya toksik maddelerin kana geçişi sebebiyle oluşan sepsis, barsak sepsisi.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


practitioner : n. Kendi mesleğinde çalışan hekim, pratisyen doktor.


psychorrhythmia : n. Değişik akıl faaliyetlerinin irad (istemli) tekrarı psikoritmi.


quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).


sal : n. biochem. Tuz.


schizonticide : n. Schizont'ları öldürücü ilaç.


scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.


splenopathy : n. Dalak hastalığı, splenopati.


sthenic : a. Anormal şekilde kuvvetli veya faal.


tachyphasia : n. Konuşma çabukluğu.


tonsilla : n. (pl. tonsillae). See: Tosil.


tophyperidrosis : n. Aşırı mevzii terelme.