Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saffron nedir?

saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


direction : n. Yön, doğrultu, istikamet, directio.


elongation : n. Uzama, bir oluşumun boyca uzama göstermeis hali (Serviks uteri'de görüldüğü gibi).


gastrosis : n. Mide hastalığı.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


nictititation : n. Göz kırpma.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.


salol : n. biochem. Fenol salisilat tuzu.


subpatellar : a. Diz kapağı (patella) atında.


supracranial : a. Kafatasının üst yüzeyinde bulunan.


triplex : n. Üçlü veya üç katlı, üç misli, üç defa.