Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saffron nedir?

saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionic : a. Koryon'la ilgili.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


malady : n. Hastalık, illet.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


phenacetin(e) : n. biochem. Ateş düşürmek veya ağrıları kesmek için kullanılan beyaz billuri bileşim, fenasetin.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.