Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sadomasochistic nedir?

sadomasochistic : a. Sadizm ve mazohizmle vasıflı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


collum : . (pl. colla). Boyun.


correctant : a. See: Corrective.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


hyperosmolar diabetic coma : n. Ketoz mevcut olmaksızın, yalnızca kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle meydana gelen koma.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.