Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sadistic nedir?

sadistic : a. Zalimane, sadizme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


choleraic : a. Koleraya ait.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


nostrils : n. Burun delikleri.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).


reducible : a. Redüklenebilir, indirgenebilir.


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.


replantation : n. Bir darbe yüzünden kırılmış veya yanlışlıkla çekilmiş dişin tekrar alveol içine yerleştirilmesi.


segmentation : n. Birbirine az çok benzeyen parçalara ayrılma, bölümlenme, segmantasyon.