Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sadist nedir?

sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


gristle : n. Kıkırdak.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


optimism : n. İyimserilk.


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


reniportal : a. Böbreğin kapı sistemine ait olan.


sacrovertebral : a. Sakrum ve omurlara ait.