Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sadist nedir?

sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


depth : n. Derinlik.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


morulation : n. Morula adı verilen hücre kümesinin oluşması.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


quartus : a. Dördüncü.


radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.