Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sadist nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


cystology : n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


phacocystitis : n. Göz mercği kapsülünün iltihabı.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.