Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sadist nedir?

sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choking : n. Boğulma, tıkanma.


desiccation : n. Kurutma.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hygienic : a. Sıhhi.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


orphenadrine : n. Trankilizanlara ait Parkinsonizm belirtilerini önleyen ir ilaç.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


properitoneal : a. Periton önünde.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.