Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sadist nedir?

sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


movement : n. Hareket.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


nicotined : a. Nikotinli.


omoplate : n. See: Scapula.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


pigmentation : n. 1. Boyama; 2. Cildin normal renkte olması veya başka bir renk alması, pigmantasyon.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.