Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sadist nedir?

sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


morbus : n. Hastalık.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


paridrosis : n. Terleme bozukluğu, paridroz.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.