Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saddlenose nedir?

saddlenose : n. Bir başka şahsa eziyet, acı verme, can yakma gibi eylemlerden hoşlanmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholelith : n. Safra taşı.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


hysteriac : n. İsterik


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


ostial : a. Ostium'a ait.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


retropharyngeal : a. Yutak ardı.