Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saddlenose nedir?

saddlenose : n. Bir başka şahsa eziyet, acı verme, can yakma gibi eylemlerden hoşlanmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


loxic : a. Eğri, bükük.


metapore : n. Magendie deliği.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


obex : n. Obeks.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


periwinkle : n. 1. Cezayir menekşesi. 2. Bir cins küçük deniz salyangozu.


point : n. Nokta.