Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saddlenose nedir?

saddlenose : n. Bir başka şahsa eziyet, acı verme, can yakma gibi eylemlerden hoşlanmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


nanus : n. See: Dwarf.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


oxyopia : n.Göz keskinliği, gözlerin keskin olması.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.


retrocervical : a. Uterus boynu (cervix uteri) ardı.