Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saddle nedir?

saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.

Turkish saddle : Sfneoid kemiğin üst yüzündeki, eyer şeklinde çökük kısım, Türk eyeri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


exhibit : v. İlaç olarak vermek.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


nas : pref. Burun anlamına önek.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


plantaris : n. taban kası.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.