Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saddle nedir?

saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.

Turkish saddle : Sfneoid kemiğin üst yüzündeki, eyer şeklinde çökük kısım, Türk eyeri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotin : n. biochem. See: Carotene.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


flask : n. Şişe, balon.


uvel : a. Üveaya ait.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


nyctalopia, nyctalopy : n. Gece körlüğü, niktalopi.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


pelada : n. see: Alopecia aresta.