Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saddle nedir?

saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.

Turkish saddle : Sfneoid kemiğin üst yüzündeki, eyer şeklinde çökük kısım, Türk eyeri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferol : n. biochem. Ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O).


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


gyrous : a. See: Gyrose.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


mazopathy : n. See: Mastopathy.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.


properitoneal : a. Periton önünde.