Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saddle nedir?

saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.

Turkish saddle : Sfneoid kemiğin üst yüzündeki, eyer şeklinde çökük kısım, Türk eyeri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


diplomyelia : n. Omuriliğin doğuştan çift oluşu veya uzunluğuna seyreden yarık sebebiyle çiftmiş gibi iki parça gösterişi.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


hypno : pref. Uyku.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


neurological : a. Nevroljiye ait.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.


sarcolyte : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları ile ilgili hücre, sarkolit.