Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sacrum nedir?

sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


posterosuperior : a. Arka-üstyan.


spectrocolorimeter : n. Renk körlüğünü muayeneye yarayan alet.


sporotrichum : n. "Sporotrichum schenkii" başta olmak üzere bazı türlerinin sporotrikoz'a sebep olduğu bir mantar cinsi.


talipes : n. Yumru ayak.