Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrum nedir?

sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cream : n. Kaymak.


dystocia : n. Zahmetli veya yavaş doğurma, distosi.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


mirror : n. Ayna.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.