Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sacrum nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.