Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrovertebral nedir?

sacrovertebral : a. Sakrum ve omurlara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


ligament : n. bağ, liagaman, ligamentu.


manner : n. Şekil, tarz.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


plantar : a. & n. 1. Ayak tabanına ait, plantaris; 2. Taban arteri veya siniri.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


sandfly : n. Tatarcık, tropik ülkelerde rastlanan tatarcık hummasının bulaşmasında rol oynayan küçük böcek.


short breath : Nefes darlığı, astma,