Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrouterine nedir?

sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


gonyoncus : n. Diz tümörü.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


isodiametric : a. Aynı çapta.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


litter : n. Sedye


lotio : n. See: Lotion.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


pate : n. Baş, kafa.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.