Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sacrouterine nedir?

sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


dolorous : a. Ağrılı.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


oma- : suff. Ur, tümör.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


plastocyte : n. Trombosit.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.