Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrouterine nedir?

sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dentate : a. Dişsel, diş şeklinde.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


explosive : a. Patlayıcı.


histo- : pref. See: Hist-.


incipient : a. Başlayan.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


myotatic : a. Miyotaza ait.


orchis : n. Testis, haya, husye.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


presternum : n. See:Manubrium.