Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrotomy nedir?

sacrotomy : n. Sakrumun bir parçasının ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


climate : n. İklim, hava.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


pharmaceutics : n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçlarnı hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kulanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar.