Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

sacrotomy nedir?

sacrotomy : n. Sakrumun bir parçasının ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


fur : n. Dil pası.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


olecranal : a. Olekrana ait.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


proctosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ameliyesi.


procyclidine : n. Benzehexol etkisin benzer etkide bir spazm çözücü ilaç.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.


relaxin : n. Gebelik sırasında meydana gelen ve doğumda pelvisin gevşemesini sağlayan bir madde.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


senescent : a. Yaşlanan, ihtiyarlamakta olan.


stereoisomer : n. Aynı cins ve sayıda atoma sahip olmasına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik gösteren iki bileşikten her biri, stereoizomer.