Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacrotomy nedir?

sacrotomy : n. Sakrumun bir parçasının ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


embolic : a. Tıkaca ait.


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


infraspinous : a. Diken şeklinde bir çıkıntının altında yer alan.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


plasmogen : n. see. bioplasm.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.