Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrospinal nedir?

sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


initial : a. Bir olayın başlangıcına ait, inisiyal.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.