Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacrospinal nedir?

sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


dorsad : a. Sırta yönelik, sırta yakın.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


megacephalous : a. See: megacephalic


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


precordium : n. Kalb bölgesi.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


radiobiology : n. Radyobiyoloji.


rectoabdominal : a. Rektum ve karınla ilgili.


somnolent : a. 1. Uykuyu, uyku hali gösteren, dalgın; 2. Uyku getirici, uyutucu.


spermiogram : n. Sperma sıvısındaki muhtelif hücrelerin dağılım formülü.