Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrospinal nedir?

sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


phlegmasia : n. İç organların iltihabı, dahili iltihap, flegmazya.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


polariscope : n. Maddelerin özellklerini polarılmış ışıkta incelemeğe mahsus alet, poliriskop.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.


pustule : n. cerahatla dolu kabarcık, sivilce, püstül.


retching : n. Öğürme.