Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrospinal nedir?

sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


choleretic : a. 1. Karaciğeden safra salgılanmasıyla ilgili; 2. Karaciğerden safra salgılanmasını uyaran madde (ilaç vs.).


cor, : n. See: Heart.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


ethene : n. See: ethylene.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


nape : n. Ense.


neuritic : a. Nevrite it.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


pampiniform : a. Sülükbiçim.