Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

sacrospinal nedir?

sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


per rectum. : a. Rektum yoluyla, rektum aracılığıyla.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


schizophrenia : n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi arazını gösteren bir akıl hasatlığı, demans prekoz, şizofreni.


spondylomalacia : n. Omur veya omurların yumuşaması, spondilomalasi.