Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrospinal nedir?

sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


hematoporphyrinuria : n. İdrarda hematoporfirinbulunuşu.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


retisolution : n. Golgi cihazının erimesi.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.


scandium : n. biochem. Sc semoblü ile bilinen, atom no: 21 ve atom ağırlığı: 44.96 olan kimyasal element, skandiyum.


sectio : n. 1. Kesme; 2. Kesit.


sequela : n (pl. Sequelae) Bir hastalığın sonrasında ortaya çıkan patolojik değişimler.