Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrosiatic nedir?

sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


cariated : a. Et veya kemikleri çürümüş.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


gristle : n. Kıkırdak.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.