Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sacrosiatic nedir?

sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


cryptorchidism : n. See: cryptorchism.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hypoproteinemia : n. Kanda protein noksanlığı.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


longus : a. Uzun


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


orchioncus : n. Testis tümörü.