Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrosiatic nedir?

sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


diestrus : n. Çiftleşme mevsimined memeli dişisinin gösterdiği kızışma devreleri arasında, cinsel aktivitede durgunluk ile belirgin kısa süre.


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.