Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacrosiatic nedir?

sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


facing : n. Kaplama (diş).


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


myotatic : a. Miyotaza ait.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


redintegration : n. 1. Herhangi bir uyarı sonucu geçmişteki bir olay veya olayların zihinde tekrar canlanması, geçmişin hatırlanması; 2. İyileşme, sıhhatini kazanma; 3. Harabiyete uğrayan herhangi bir şeyin düzelmesi, özellikle harabiyete uğrayan oduk veya organın kendisini onararak normal duruma dönmesi.


relapse : n.&v. 1. Nüksetme, yeniden hastalanma, relaps; 2. Nüksetmek, tekrar fenalaşmak.


somatotyping : n. Şahısların vücut yapılarına göre sınıflandırılması.


tenodynia : n. Kiriş (tendon) ağrısı.


transvestitism : n. see: Transvestism.