Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacropubic nedir?

sacropubic : a. Sakrum ve pubis kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


chancrous : a. Frengili, şankrlı.


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


pangenesis : n. Darwin'in veraset nazariyesi.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.