Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacropubic nedir?

sacropubic : a. Sakrum ve pubis kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanide : n. biochem. Siyanür.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


intercilium : n. İki kaş arası.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


intra- : pref. İçinde, içi.


mesothelial : a. Mezotelyuma ait.


myotatic : a. Miyotaza ait.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.


siderophilous : a. Demiri absorbe eden.