Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacropubic nedir?

sacropubic : a. Sakrum ve pubis kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


forme : n. Şekil, biçim.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


paragenetic : n. Melez.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.