Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

sacroposterior nedir?

sacroposterior : n. Doğum esnasında fetusun prezentasyonunu tarif için kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


n(a)evus : n. See: mole


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


oligidria : n. Ter ifrazı azalması, terleyememe.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.