Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

sacroposterior nedir?

sacroposterior : n. Doğum esnasında fetusun prezentasyonunu tarif için kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


intensive : a. 1. Tedrici aşılama suretiyle tedaviye ait; 2. Yoğun; 3. Kuvvetli, şiddetli.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


oxytocic : a.&n. Doğumu çabuklaştıran (ilaç).


perimetry : n. Gözün görme alanının ölçülmesi, perimetri.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.