Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrolumbar nedir?

sacrolumbar : a. Sakrum ve bele ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


ear : n. Kulak.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


intravital : a. Hayatta olagelen.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.