Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacrolumbar nedir?

sacrolumbar : a. Sakrum ve bele ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


metapore : n. Magendie deliği.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


presenile : a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.


sarco-adenoma : n. See: Adenosarcoma.