Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sacrolumbar nedir?

sacrolumbar : a. Sakrum ve bele ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dens(-tes) : n. Dişler.


dibasic : a. İki esası olan.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


dizziness : n. Baş d önmesi.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


kreotoxism : n. Et zehirlenmesi.


leukonychia : n. Tırnakların anormal beyazlığı (tamamen veya nokta veya çizgi halinde olur).


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.