Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacroilitis nedir?

sacroilitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


osteophagia : n. Fosfor eksikliğine bağlı kemik erimesi, osteofaji.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


polysensitivity : n. Aşırı duyarlık.