Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacroilitis nedir?

sacroilitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinaemia : n. Kanda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinaemic, sıfat şekli.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


global : n. Küre şeklinde, küresel.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


pollakiuria : n. Sık sık idrar çıkarma, polakiüri.


precordialgia : n. Precordium'da hissedilen ağrı, precordium ağrısı.


pregeniculatum : n. Dış dizli csim, corpus geniculatum externus.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.