Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sacroilitis nedir?

sacroilitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


enterocele : n. Barsak fıtığı, özellikle vagina arka duvarının, arkasında bir kısım barsağı sürüklemek üzere öne doğru bombeleşmesiyle belirgin fıtık.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


odontic : a. See: Dental.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


proscolex : n. Barsak şeridi (tenya)'nın henüz erginlik kazanmamış şekli, tenya larvası.