Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sacroilitis nedir?

sacroilitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


phlebomanometer : n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.


saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.