Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

sacrodynia nedir?

sacrodynia : n. Sakrum bölgesinde ağrı, sakrodini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


musculophrenic : a. kas ve difarama ait.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.