Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrodynia nedir?

sacrodynia : n. Sakrum bölgesinde ağrı, sakrodini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


hepatomalacia : n. Karaciğer yumuşaması, hepatomalasi.


hypersialosis : n. Salya artması.


ile (o) : pref. İleum.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.


polygenetic : a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


pseudocholecystitis : n. Safra kesesinde iltihaplanma olmaksızın, safra kesesi iltihabını andıran belirtilerle seyreden durum, pösdokolesistit.


pseudopsia : n. Olmayan şeyleri görme veya cisimleri olduğundan farklı görme, yalancı görme.


psychiatrist : n. Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci.


pyoderma : n. cerahatli bir cilt hastalığı, piyodermi.


raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.


ribosome : n. Hücre sitoplazmasında görülen ribonükleik asit ve protein karışımından ibaret taneciklerden her biri, ribozom.