Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacrocoxitis nedir?

sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gliacyte : n. See: gliocyte.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


oxyperitoneum : n. Karın boşluğuna oksijen zerkedilemsi.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.