Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sacrocoxitis nedir?

sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


histo- : pref. See: Hist-.


imbecility : n. Aptallık, geri zekalılık.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


ligamentous : a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


metachronous : a. See: Metachronic


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.