Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrocoxitis nedir?

sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


gastear : n. Mide.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


submalleolar : a. Malleolus altında.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


scurfiness : n. 1.Başında kepek olma; 2. Kabukluluk.


stromal : a.1. Stroma ile ilgili; 2. Stroma yapısında, stromaya benzeyen.


stylolaryngeus : n. Stilofarenjeus kasının tiroid kıkırdağa yapışan kısmı.


succinic acid : n. biochem. Kehlibar asidi, suksin asit (COOH.CH2CH2-COOH).


susurrus : n. Kalp v.s.'yi dinlerken işitilen normal veya anormal uğultu, sufl.


synapse : n. İki komşu nöronun çıkıntılarının birbiriyle temas ettikleri bölge.