Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacrocoxalgia nedir?

sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


chemistry : n. biochem Kimya


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


endogen : n. içinden büyüyen.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hyocyamin (e) : n. biochem. Banotu bitkisinden çıkarılan bir alkaloid olup, müsekkin olarak kullanılır (C17H23O3N)


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


pyelolithotomy : n. Piyelondan taş çıkarma ameliyesi.


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.


serocolitis : n. Kalın barsak seröz tabakasının iltihabı, serokolit.


somatization : n. Zihni hadiseleri organik belirtiler şeklinde hissetme.