Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacrocoxalgia nedir?

sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


manual : a. Ellere ait.


masticate : v. Çiğnemek.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


poultice : n.&v. 1. Yara lapası; 2. Yaraya veya cerahatli yere lapa vurmak.


retropatellar : a. Patella ardı.


rhinism : n. Genizden konuşma.


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.


scapulectomy : n. Kürekkemiğini çıkarma ameliyatı.