Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrocostal nedir?

sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bout : n. Nöbet.


cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


chondrocranium : n. Kıkırdak halindeki embriyonik kafatası, afa kemikleri sınırlarının henüz belli omadığı, kemiklerin kıkırdak yapı gösterdiği devredeki embriyo'nun kafatası.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


oscultation : n. Dinleme, oskültasyon (göğüs, sırt, kalb).


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.


scapular : a. Skapulaya ait, scapularis.


semicomatose : n. Yarı koma durumu, bilincin kaybolmak üzere olduğu durum.