Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacrocostal nedir?

sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


limitans : a. Sınırlayıcı.


lypothymia : n. See: Melancholia.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


peritendinitis : n. Kiriş(tendon) kılıfının iltihabı.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


pnik-eye : n. Akut seyir gösteren bulaşıcı konjunktiva iltihabı, epidemik konjunktivit.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


seelipgn sickness : n. Afrikada endemik olarak bulunan bir hastalık.


sternoclavicular : a. Sternum ile köprücük kemiğine ait olan, her iki kemiği birlikte ilgilendiren.


suxamethonium : n. Küçük cerrahi girişimlerde kullanılan bir adale gevşetici.


testitis : n. testis iltihabı, testit (orşit).


urodynia : n. Ağrılı işeme, idrar çıkarma sırasında duyulan ağrı.