Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrocostal nedir?

sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


pneumococcosis : n. Pnömokoklar sebebiyle meydana gelen enfeksiyon.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


propeptone : n. biochem. See: Hemialbumose.