Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sacrococcyx nedir?

sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


fomentation : n. Pansuman yapma.


genuclast : n. Diz eklemindeik yapışıklıkları ortadan kaldırmada kullanılan cerrahi alet.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


marasmus : n. Beden ve ruh bakımından kuvvetten düşme, marazm.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


ruminative : a. derin düşüncey dalmış.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


semiology : n. Hastalık belirtilerini konu alan tıp dalı, semptomatoloji, semiyoloji.


summation : n. 1. Toplanma, birikme, aynı nitelikte şeylerin biraraya gelmesi; 2. Kas veya sinirin hafif fakat devamlı uyarılması sonucu uyarı birikiminin yarattığı şiddetli etki.