Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrococcyx nedir?

sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


terato : pref. Ucube, teras.


groin : n. kasık.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


pertussal : a. Boğmacalı.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


sigmoidoscopy : n. Sigmoidin spekulomla muayenesi, sigmoidoskopi.