Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sacrococcyx nedir?

sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.


chromatolysis : a. 1. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kaybolması; 2. Sinir hücrelerindeki Nissle cisimciklerinin eriyip kaybolması (Bazı patolojik durumlarda izlenir).


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


endocranitis : a. Kafatasının iç yüzeyi (dura mater)'nin iltihabı, endokranit.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


perimetry : n. Gözün görme alanının ölçülmesi, perimetri.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.


siderism : n. Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan tedavi metodu, metal tedavisi.