Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrococcyx nedir?

sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


hemiballism : n. Nucleus subthalamicus'daki harabiyet nedeniyle vücudun bir taraf kaslarında istemdışı şiddetli silkinme ve sıçrama hareketleri görülmesi hali.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


microgamete : n. Birbiriyle birleşen iki cinsiyet hücresinden, küçük olanı, erkek cinsiyet hücresi, erkek gamet.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.


sphincteroplasty : n. Sakat bir sfinkterin plastik tamiri.


sphincterotomy : n. Sfinkter ameliyatı.