Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sacrococcyx nedir?

sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


intramedullary : a. Kemik iliği içinde.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


neurosecretion : n. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması, nörosekresyon.


opticopupillary : a. Görme siniri ve gözbebeğine ait.


parthogenesis : n. See: Parthenogenesis.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.