Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacrococcyx nedir?

sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.