Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrococcygeal nedir?

sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


dibromomannitol : n. Busulphan gibi tesir eden ve önceden busulphan kullanılmış olna vakalarda da etki gösterebilen bir ilaç.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


intubation : n. 1. Boğazı tıkayan hastalıklarda boğaza tüp salma ameliyesi; 2. Mideyelastik boru sokulması, tübaj.


keno- : Boş anlamına önek.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.