Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacro-anterior nedir?

sacro-anterior : n. doğum esnasında görülen bir prezantasyon şeklini belirtmek için kullanılan deiym.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


eccentric : a. See: Abaxial.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


gram : n. Gram.


tenontagra : n. Kiriş veya kirişleri tutan gut hastalığı.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


measles : n. Kızamık, morbili.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


optomeninx : n. Retina.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


postclavicular : a. Klavikülardı, köprücük kemiği arakıs.


ramisection : n. Spinal siniri sempatetik ganglion'a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi.


stratification : n. Tabakalar halinde diziliş gösterme, tabakalaşma.