Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

sacrectomy nedir?

sacrectomy : n. Sakrumun bir parçasının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


optometer : n. Görme kuvvetini ve alanını ölçme aleti, optometre.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.