Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacrectomy nedir?

sacrectomy : n. Sakrumun bir parçasının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


discography : n. Radyo-opak hale getirildikten sonra çekilen intervertebral disk filmi.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


fomentation : n. Pansuman yapma.


fulguration : n.Elektrik kıvılcımları ile yapılan teadvi.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


lycomania : n. See: Lycanthropy.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


pantophobia : n. See: panophobia.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.