Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacrectomy nedir?

sacrectomy : n. Sakrumun bir parçasının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursitis : n. Burs iltihabı.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


diestrus : n. Çiftleşme mevsimined memeli dişisinin gösterdiği kızışma devreleri arasında, cinsel aktivitede durgunluk ile belirgin kısa süre.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


otoncus : n. Kulak tümörü.


palsy : n. Felç, inme.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).


spermatocystitis : n. Seminal vezikül iltihabı.