Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacrectomy nedir?

sacrectomy : n. Sakrumun bir parçasının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


bonelte : n. Kemikçik.


cardiagra : n. Kalb bölgesinde hissedilen sıkıştırıcı nitelikte ağrı, şiddetli kalb ağrısı.


encephalocele : n. Beyin fıtığı.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


febrific : a. See: febrifacient


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


gait : n. Yürüyüş, gidiş.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


intracapillary : a. Kapiler damar içinde.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


methenamine : n. biochem. İdrar antiseptiği olarak kullanılan beyaz billuri toz (C6H12N4).


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


oscheo- : pref. See: osche-.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.