Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

sacralization nedir?

sacralization : n. Beşinci bel omuru ile sağrı kemiğinin kaynaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


electoanesthesia : n. Elektrikle yapılan anestezi.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


incisor : n. Öndiş.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


latus : a. Geniş


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


livid : a. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildi (vücudu) morarmış.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


pantophobia : n. See: panophobia.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.