Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sacralgia nedir?

sacralgia : n. Sakrum ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


polysarcia : n. Vücutta yağ dokusunun artışı, şişmanlık.


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


repositioning : n. See: Reposition.


schizophreniform : n. Şizofreni'ye benzeyen.


spectrotherapy : n. Spekrum'u oluşturan ışınların tedavide kullanılamsı, spektrum tedaisi.


spiroid : a. Helezonvari.


spelnogenous : a. Dalakta meydana gelen, dalaktan kaynaklanan, splenojen.