Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sacrad nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sacrad : a. sakruma doğru.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


leukocytic : a. Lökositlere ait.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


mortal : a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fani.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.