Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacculus nedir?

sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.

sacculus endolymphaticus : İçkulakta dura mater'den yapılmışve lenf ihtiva eden kesecik.


sacculus lacrimalis : Gözyaşı kesesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


glandilemma : n. Bez kapsülü, guddenin dış zarfı.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


motorius : n. Motor sinir.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


pleurocholecystitis : n. Plevra ve safra kesesi iltihabı.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


pyohemothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve kan toplanması.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.