Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacculus nedir?

sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.

sacculus endolymphaticus : İçkulakta dura mater'den yapılmışve lenf ihtiva eden kesecik.


sacculus lacrimalis : Gözyaşı kesesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


cystoradiography : n. See: cystography.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


indigo : n.Çivit.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


melituria : n. Diabetes mellitus.


pachydermatocele : n. 1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.


pyknocardia : n. Nabız atımlarının hızlanması, nabzın süratlenmesi.


pyroris : n. Mide kaynaması veya mide eksimesi denilen olayda yemek borusunda ve midede duyulan ekşilik ve yanma hissi, pirozis.