Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccule nedir?

saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


edea, aedoea : n. Dış cinsi organlar.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


nonunion : n. Kırık kemik uçlarının gerekli şekilde kaynama gösterememesi, kırık uçların birleşmemesi.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


overresponse : n. Aşırı cevap.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.