Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccule nedir?

saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


jowl : n. Çene kemiği, alt çene.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


onyxis : n. See: Acronyx.


perarticulation : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.