Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccule nedir?

saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.