Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacculation nedir?

sacculation : n. Birçok küçük kesenin bir arada bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


hyocyamin (e) : n. biochem. Banotu bitkisinden çıkarılan bir alkaloid olup, müsekkin olarak kullanılır (C17H23O3N)


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


mad : a. Deli.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


microdontism : n. See: Microdontia.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


scatology : n. Taş haline gelmiş gübreyi tetkik ilmi, dışkı inceleme ve tahlili, skatoloji.


sclerosant : a. Sertlik yapıcı, dokunun sertleşmesine sebep olucu.


sebastomania : n. Dindarlığı deliliğe kadar vardırma.


subconsciousness : n. 1. Kısmi bilinçlilik; 2. Bilinçaltı.