Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacculated nedir?

sacculated : a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


pseudocholecystitis : n. Safra kesesinde iltihaplanma olmaksızın, safra kesesi iltihabını andıran belirtilerle seyreden durum, pösdokolesistit.


pylorospasm : n. Mide ile duodenum arasındaki orifisin fonksiyonel tıkanıklığı.