Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacculated nedir?

sacculated : a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


lake : n. & v. 1. Mora çalan koyu kızıl boya; 2. Eritrositlerden hemoglobini ayırmak.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


healthless : a. Hasta.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


hyperthyroidism : n. boynun önünde bulunan tiroid (kalkan) bezinin fazla çalısmasından ileri gelen durum.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


mortality : n. Ölüm, ölüm oranı, bütün halka oranla ölenlerin sayısı, mortalite.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


presystolic : a. Sistolden önce olan.


renipelvic : a. Böbrek pelvisi ile ilgili.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


retort : n. İmbik.