Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sacculated nedir?

sacculated : a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadula block : n. See: Epidural.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


maternal : a. Anneye ait.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


periorbital : a. 1. Göz çukuru periost'u ile ilgili, periorbitaya ait; 2. Göz çukuru çevresinde, göz çukurunu çevreleyen.


periostitis : n. Kemik dış zarı iltihabı, periostit.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.