Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccular nedir?

saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


filterable : a. Süzülebilir.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


myofascitis : n. Kas ve fasyasının iltihabı, miyofasit.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


normotonic : a. Normal tonüslü.