Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccular nedir?

saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


mesopexy : n. Mezo tamiri.


microgamete : n. Birbiriyle birleşen iki cinsiyet hücresinden, küçük olanı, erkek cinsiyet hücresi, erkek gamet.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


neuritic : a. Nevrite it.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


presphenoid : n. Sfenoid kemik cisminin ön parçası.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.