Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccular nedir?

saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


exodic : a. See: Efferent.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


orphenadrine : n. Trankilizanlara ait Parkinsonizm belirtilerini önleyen ir ilaç.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.