Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccular nedir?

saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


microdont : a. Çok küçük dişli.


mouse : n. Fare.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


parathyrotoxicosis : n. Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak gelişen patolojik durum, hiperparatiroidizm, paratirotoksikoz.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.