Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

sacciform nedir?

sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


dystonia : n. Kas tonusu bozukluğu.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


planning : n. Planlama, düzenleme.


plantaris : n. taban kası.


polychiria : n. İkide nfazal el bulunması hali.


polypathia : n. Aynı zamanda bir çok hastalıkları olma, birçok hastalıkların bir arada oluşu, polipati.