Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacciform nedir?

sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.


refrigerant : a. Ateşi ve susuzluğu gideren.


sadistic : a. Zalimane, sadizme ait.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.


tonometry : n. Tonüs (gerilim) ölçme tekniği, tonometri.