Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sacciform nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


calyx : n. (pl. calyces). Çanak


ciliectomy : n. Kirpik köklerinin ameliyatla çıkarılması.


cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


enterectomy : n. Bir kısım barsağın ameliyatla çıkarılması.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


uveoscleritis : n. Üvea ve skleranın birlikte iltihabı.


helcoid : a. Yara gibi.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


nicotined : a. Nikotinli.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.