Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

sacciform nedir?

sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


celiohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması, abdominal histerektomi.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


encolpitis : n. Vagina mukozasının iltihabı.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


intramammary : a. Meme içi, meme içinde.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


pseudoarthrosis : n. İyileşmemiş kırık yerinde meydana gelen yalancı eklem, psödoartroz.


sympathogonioma : n. Sempatogoniden oluşmuş tümör.