Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sacciform nedir?

sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


eupnea : n. Normal solunum.


excavator : n. 1. Nekrotik dokuları kazımada kullanılan kasık şeklinde cerrahi aleti; 2. Dişte çürümüş kısmı kazıyıp çıkarma ve dolgu için temiz boşluk oluşturmada kullanılan dişçi aleti.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


interorbital : a.Orbitalararası.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


pharygno- : See: Pharyng-.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.