Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharuria nedir?

saccharuria : n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


biventral : a. İki karınlı, biventer.


blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


climate : n. İklim, hava.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


equinism : n. At yürüyüşü


frenal : a. Geme ait.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


parakinesia : n. See: Paracinesia.