Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharum nedir?

saccharum : n. biochem. Şeker.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


discontinuity : n. Devamsızlık, kesinti.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hydragogue : n. Kuvvetli müshil.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


karyoplast : n. Hücre nüvesi.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


pseudoplade : n. Küçük beyaz nedbelrle müterafık kellik.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.