Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

saccharosuria nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

saccharosuria : n. İdrarda sakaroz bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


tensor : n. Bir organı geren kas.


gyrose : a. Kıvrımlı.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


hybridity : n. Melezlik.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.