Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharosuria nedir?

saccharosuria : n. İdrarda sakaroz bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.


clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


kation : n. See: Cation.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.