Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharose nedir?

saccharose : n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


choleric : a. Safralı.


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.